TRAININGEN: FAALANGST EN DYSLEXIE

Bij het woord dyslexie kun je ook lezen BEELDDENKEN of CONCEPTUEEL DENKEN

WAT IS FAALANGST?


De angst om het niet goed te doen. Dit zijn de woorden die meestal worden uitgesproken als je aan iemand met dyslexie vraagt wat faalangst voor hem of haar betekent. Faalangst is bijna altijd ontstaan in de jeugdjaren en vooral tijdens de lagere school. Door negatieve ervaringen met lezen en schrijven op een kwetsbare leeftijd heeft dit gevolgen voor het zelfbeeld dat nog moet ontwikkelen. Kinderen kijken op tegen hun juf, meester of ouders. Ze willen heel graag aan de verwachtingen van de omgeving voldoen. Daardoor hebben ze geleerd, hoe ze zich staande kunnen houden door te compenseren en zich aan te passen. Dit gebeurt op die leeftijd maar ook later in hun verdere schoolloopbaan en carrière. In het huidige werk of opleiding proberen mensen met dyslexie nog steeds te voldoen aan de eisen die aan hun worden gesteld of denken dat deze aan hun gesteld worden. De bewijsdrang, hard werken, en doorzetten zijn dan ook eigenschappen die mensen met dyslexie vaak hebben.Typische voorbeelden van faalangst en dyslexie (beelddenken) zijn:
Weining tot geen geloof in jezelf.
 Het zal toch wel niet lukken!
Gevoel het niet goed genoeg te doen of zijn.
Bewijsdrang: heel hard werken!
Uitstellen of bang zijn om taken niet op tijd af te krijgen.
Vermijden van schrijf- en leestaken.
Op het moment dat het er toe doet, niet kunnen zeggen wat je wilt.
Niet goed kunnen functioneren of blokkeren bij examens.

Faalangst is een duidelijk ondermijnende gedachte die het moeilijker maakt om goed te functioneren in je werk of in je studie. Deze gedachtegang versterkt de negatieve verwachtingen en bevestigd ze.
“Zie je wel, ik wist dat het niet goed zou gaan.”


Gaan geloven in jezelf en wat je kan!


FAALANGST IN COACHING EN TRAINING VOOR DYSLEXIE


Tijdens coaching en bij alle trainingen wordt aandacht besteed aan faalangst. Door de praktische uitleg over het 'dyslectische brein' en kennis hierover tot het oefenen van snellezen en mindmappen. Eigenlijk vind je het in iedere oefening of handeling terug die jou confronteert met je eigen faalangst/dyslexie/neurodiversiteit. Het is daarom belangrijk om te onderzoeken waardoor faalangst ontstaat.

Dit doe je in:
het coachingstraject_ door uitgebreid hierop in te gaan en met kennis en inzicht en te behandelen met NLP/MatriXmethode en IEMT.

In minder uitgebreide vorm komt faalangst aanbod in de trainingen. Echter kan hier ook specifiek voor gekozen worden!
 de 4-daagse training 'Effectiever werken met dyslexie'
 de traning 1-DAAGSE 'OP MAAT': THEMA FAALANGST
 de training 1-DAAGSE STUDIE 

 

DATUMS 2020


De TRAININGEN zijn op donderdagen en COACHING op afspraak
AANMELDEN: geef je datum voor de donderdag door.

MEER WETEN
> HEB JE EEN VRAAG OF WIL JE EEN GRATIS INTAKEGESPREK? >
> IK WIL EEN ANDERE TRAININGSDAG? >

 

FAALANGST EN CONFRONTATIE MET JE OMGEVING


De omgeving heeft je vaak steeds weer geconfronteerd met ‘deze problemen’ en deze zijn hierdoor meer zichtbaar geworden. 
Bekijk document Lees hier meer over in mijn scriptie 3.1 Sociale aspecten 

Soms blijkt dat de problemen rond faalangst zo diep zitten dat deze niet zo snel overwonnen kunnen worden. Dan kan er in de coaching en trainingen extra aandacht voor genomen worden. Goede methoden hiervoor zijn NLP-oefeningen (Neuro Linguistisch Programmeren), MatriXcoaching of een opstelling. De laatste is een techniek waarbij je het probleem nader gaat bekijken en je meer duidelijkheid krijgt over de redenen en gevoelens die hiermee samenhangen. Door hierin een vaste procedure te volgen, wordt het verwerkingsproces op gang gebracht bij het doen van de oefening. Het geeft inzicht in de oorzaak van de faalangst en je leert om er beter mee om te gaan. 

Aan de hand van een vrijblijvend intakegesprek wordt helder wat voor jou de juiste keuze is bij faalangst!

HERKENNEN VAN FAALANGST BIJ DYSLEXIE


Het herkennen van problemen die door faalangst veroorzaakt worden en de bewustwording van het gedrag dat hierbij hoort, is heel belangrijk om beter te gaan functioneren met dyslexie/beelddenken. Inzicht in je eigen denkpatronen en je eigen verleden zijn belangrijk om je vervolgens te gaan richten op een positieve en praktische aanpak. De rol van faalangst is erg groot bij mensen met dyslexie. Soms wordt gezegd dat dit probleem groter is dan de dyslexie zelf!

MEER WETEN
>  NEEMT CONTACT OP >