Algemene informatie 

Kwaliteit
Ik ben een gediplomeerde Hbo-psycholoog A&O met daarnaast de certificering voor:

NLP Master          Matrixmethode            IEMT Practitioner

                       


Uitsluiten
EGO VICI Coaching werkt niet met mensen die problemen hebben met betrekking tot psychiatrische problematiek, verslavingsproblematiek, persoonlijkheidsstoornissen of andere complexe problematiek die opname of hoogspecalistische Ggz-zorg vereist. (3e lijn zorg).

 

Klachten
Als u klachten heeft dan hoor ik die graag en proberen we die eerst samen op te lossen.
Mochten we hier niet uitkomen dan kunt uw u een klacht indienen bij het NIBIG.
EGO VICI Coaching is aangesloten bij het NIBIGMeer weten > 

Op de link 'Meer weten' vindt u informatie over de afhandeling van een klacht indienen en het klachtenformulier.

Huiselijk geweld en kindermishandeling
EGO VICI Coaching werkt met het afwegingskader meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
Meldcode >