WERKGEVER

 

INVESTEREN IN DE MEDEWERKER MET DYSLEXIE OF MENTALE PROBLEMEN LOONT!


Voor medewerkers met lees- en schrijfproblemen, zijn er praktische handvatten en technische ondersteuning om het werk gemakkelijker en sneller uit te voeren. Ook problemen met communicatie en planning & organisatie kunnen anders aangepakt worden, waardoor meer overzicht en structuur ontstaat. Medewerkers met dyslexie kunnen een belangrijke bijdrage leveren op de werkvloer door hun specifieke kwaliteiten.

Door anders om te gaan met informatie komen zij vaak met originele ideeën en oplossingen waar anderen vaak niet zo snel op komen. Het “out-of-the-box” denken, creatief zijn en snel verbanden kunnen leggen, zijn kwaliteiten die veel mensen met dyslexie hebben. 


COACHINGSTRAJECTEN_ BEHANDELING


Voor bedrijven en instellingen zijn er verschillende soorten trajecten mogelijk waarbij coaching wordt aangeboden voor medewerkers. Afhankelijk van de problematiek kan gekozen worden voor een praktisch en kort traject, een gemiddeld of langer mentaal gericht traject. In een gemiddeld of langer traject zal er meer aandacht zijn voor de mentale problematiek die bij mensen met neurodiversiteit voorkomt. Hierbij wordt het meest depressie en burn-out gesignaleerd. Daarnaast speelt acceptatie en inzicht in o.a. dyslexie, onzekerheid, faalangst en persoonlijke ontwikkeling een belangrijke rrl.
kort praktisch traject: 6 sessies
gemiddeld traject: 14 sessies
lang traject: 20 sessies

HEB JE EEN VRAAG? >


TRAININGEN


De trainingen die worden aangeboden variëren van een dagdeel, 1-daagse of de 4-daagse training ‘Effectiever werken met dyslexie/neurodiversiteit’. Op een praktische manier worden er technieken en methoden aangereikt die zorgen voor meer grip op het werk. Door kennis over (de eigen) dyslexie/neurodiversiteit ontstaat er meer inzicht en dus de mogelijkheid tot verandering in het werk.
LEES MEER BIJ TRAININGEN >

INFORMATIE


MKB Nederland heeft enkele praktische infobladen gemaakt voor o.a. dyslexie, ADHD en autisme. Via het infoblad dyslexie wordt er zinvolle informatie verstrekt voor de werknemer en voor de werkgever. Kijk ook eens bij de arbeidsparticiatietool van de vereniging Impuls & Woortblind. Op de website van European Brains@Work vindt je nuttige informatie en downloads.


KOSTEN


Het is belangrijk om goede en passende hulp aan te bieden aan uw medewerker. Er zal dan ook altijd eerst een intakegesprek plaatsvinden voordat een ‘plan van aanpak’ wordt besproken. Het zo goed mogelijk aansluiten bij de vraag van de medewerker brengt met zich mee dat het kostenplaatje zeer variabel kan zijn. DYSLEXIE IS MAATWERK! Wilt u de lijst met tarieven ontvangen, dan kunt u deze per mail aanvragen: buro@egovici-coaching.nl