HERKENNEN VAN DYSLEXIE

Dyslexie wordt bij volwassenen vaker niet gezien. Daarnaast is het een probleem dat dyslexie bij volwassenen vaak laat wordt ontdekt en onderschat. Er wordt bij problemen zoals een burn-out of depressieve klachten niet snel aan dyslexie gedacht! Voor jongeren en kinderen is het normaal om het over dyslexie te hebben en wordt er op school meestal vroeg aandacht aan besteed.

Bij volwassenen is nog vaak sprake van schaamte en is dyslexie vaker een taboe. Het komt voor dat alleen de gezinsleden op de hoogte zijn van dyslexie van een van de ouders. De herkenning van typische taalproblemen bij de eigen kind(eren), is vaak een aanleiding bij de ouder om de typische problemen van dyslexie te gaan zien bij zichzelf. De definitieve bevestiging komt dan vaak als het kind een dyslexietest doet en een dyslexieverklaring krijgt. Dit is een van de veel voorkomende redenen waarom volwassenen dan pas actie gaan ondernemen.

Over het algemeen kan gezegd worden dat er beter vroeger gesignaleerd kan worden dat er sprake is van dyslexie dan op latere leeftijd. Problemen als faalangst, vermindert zelfvertrouwen, vaak een moeizame scholingsperiode en wisselingen in carrière komen meer voor als de leeftijd hoger ligt voor dat dyslexie ontdekt wordt. Hulp op het gebied van taal en leren om met dyslexie om te gaan kun je dan ook beter op jongere leeftijd aanpakken. Het is dus heel belangrijk dat dyslexie gesignaleerd wordt! EGO VICI Coaching bied je aan een lijst met herkenningspunten om te downloaden, enkele punten staan hieronder al genoemd.
lezen en/of schrijven kost mij veel tijd
ik heb het gevoel dat mijn hoofd sneller vol zit met informatie
ik ben vaker te kort door de bocht en kom gelijk met oplossingen
ik heb een grote bewijsdrang; ‘Ik zal laten zien dat ik het wel kan.’
ik heb een kind of ouder die dyslectisch is

HERKENNINGPUNTEN, EEN EERSTE ZELFTEST EN DE SCRIPTIE >

Ook in het werk zijn er specifieke herkenningsmomenten, zoals bij verandering van het takenpakket (meer lees en schrijfwerk) of als er gevraagd wordt om een opleiding te gaan volgen. Dan worden de problemen met leren en taal opeens weer heel helder. Mensen met dyslexie vragen niet vlug om hulp. Ze gaan vaak gewoon nog harder werken. Dit betekent dat er veel lees- en schrijfwerk mee naar huis wordt genomen. Ook komt het vaker voor dat mensen met dyslexie onder hun niveau werken.

Lees ook VEEL VOORKOMENDE PROBLEMEN en KENMERKEN VAN DYSLEXIE