Neurodiversiteit: ‘ANDERS DENKEN’

Bij het woord DYSLEXIE kun je ook lezen NEURODIVERSITEIT, BEELDDENKEN of CONCEPTUEEL DENKEN. NEURODIVERSITEIT BETREFT: DYSLEXIE, ADHD, ADD, DYSCALCULIE, ASS, HB EN HSP!

HET NEUROLOGISCHE MODEL


EEN ANDERE VOORKEUR DOOR DE ORGANISATIE IN DE HERSENEN. 

Bij het stukje ‘wat is dyslexie’ kon je lezen en zien dat de hersenen van mensen met dyslexie gebruik maken van andere eigenschappen om met taal om te gaan (beelddenken). De voorkeur ligt bij eigenschappen die in de rechter hersenenhelft gelegen zijn. Dit geldt voor de de hele groep die onder neurodiversiteit valt: DYSLEXIE, ADHD, ADD, DYSCALCULIE, ASS, HB EN HSP! 
Dit is een neurologische organisatie van de hersenen die verschillend is bij mensen die neurodivers zijn vergelijk tot anderen. Het neurologische model. Het lijkt erop dat juist hierdoor mensen andere keuzes maken in hun handelen, communicatie en gedrag. Bij leren zien we ook een andere leerstijl naar voren komen. Met daaraan gekoppeld de behoefte aan een andere aanpak.

Een variant van de hersenen door andere verbindingen.

 

BIODIVERSITEIT VINDEN WE NORMAAL


We zijn allemaal bekend met de voorkeurshand en voet waarmee we schrijven of voetballen. Toch mocht je vroeger niet met links schrijven en werd je hand op je rug gebonden, tot je het wel kon. Nu vinden we zoiets maar vreemd en raar. Diversiteit in de kleur van de ogen, de lengte of de huidskleur vinden we niet vreemd en kunnen we overal om ons heen zien. Waarom zouden onze hersenen dan precies hetzelfde zijn?

Wat maakt dit uit. ‘ANDERS’: iedereen heeft wel iets dat anders is! Belangrijk is het om te leren omgaan met je dyslexie/neurodiversiteit. EN JE KWALITEITEN TE LEREN KENNEN!

KLIK OP DE AFBEELDING OF TEKST. FILMPJE: Are you a visual thinker?

Dyslectici gebruiken de rechter hersenhelft om te kunnen compenseren voor taal, waar ze vaak moeite mee hebben. Dit is hard nodig in onze maatschappij waar communicatie erg belangrijk is. Stel dat je in aanleg - dus vanaf je geboorte - de eigenschappen in de rechter hersenhelft als voorkeur hebt meegekregen en daarna deze helft meer bent gaan gebruiken omdat je bijvoorbeeld niet goed bent in taal of snel afgeleid bent.  Is er dan eigenlijk wel sprake van een stoornis? Dit is een interessante vraag. Of zijn deze varianten in netwerken in het brein er altijd geweest? Dat is wat NEURODIVERSITEIT is!

Biodiversiteit is normaal dat kun je zo zien!


HOE MOETEN WE DEZE VOORKEUREN NU NOEMEN?


Neurodiversiteit, beelddenken, rechtsgeoriënteerd denken, vanuit het geheel denken en conceptueel denken zijn enkele namen die deze voorkeur voor de rechter hersenhelft allemaal op hun eigen manier benadrukken.

Aan de andere kant hebben we lijndenken, linksgeorienteerd denken, stap-voor-stap denken en lineair denken zij drukken de voorkeur voor de eigenschappen aan de linkerkant uit. Voor welke benaming je ook kiest, in de praktijk hebben we het over de zhet elfde netwerk in het brein! Er is veel herkenning in de aanpak van zaken en het gedrag dat mensen met dyslexie/neurodiversiteit laten zien.
EGO VICI Coaching ziet dit ook, en onderstreept het belang van de kwaliteiten die uit deze voorkeur van informatie verwerken naar voren komt. EGO VICI Coaching is gericht op de praktijk en leert je omgaan met dyslexie/neurodiversiteit zodat je beter kan functioneren in deze maatschappij.

Leren inzetten van de kwaliteiten door de andere manier van informatieverwerken.


NEURODIVERSITEIT
De verbindingen in de hersenen zijn niet bij iedereen hetzelfde. Mensen die neurodivers zijn hebben vooral een voorkeur voor visuele en kinesthetische systemen(aanvoelen). Zij hebben vaker moeite talige informatie omdat deze 'stap-voor-stap' gaat. Hieronder behoort weer de hele groep van neurodiversiteit: ADHD, ADD, HB, HSP, ASS, Dyscalculie en natuurlijk dyslexie. EGO VICI Coaching gaat er van uit dat er sprake is van neurodiversiteit en dat de gevonden verschillen in de hersenen niet betiteld moeten worden als een stoornis/beperking.
Deze zouden we moeten benutten!

 

WAT BETEKENT NEURODIVERSITEIT ‘ANDERS DENKEN’ VOOR MENSEN?


Deze specifieke voorkeur is de reden dat mensen zaken anders aanpakken en hierin anders handelen. De behoefte om problemen en taken vanuit het geheel te benaderen en te (over)zien is dan ook erg groot. Het willen begrijpen en weten wat het nut of doel is van handelingen is erg belangrijk voor de uitvoering ervan. Als dit helder is dan kan de taak opgepakt worden.

Deze aanpak is nodig om goed te kunnen functioneren. Aan alleen de eerste paar stappen uit een proces heeft iemand meestal niet genoeg. Dan komen er vragen omdat het plaatje of beeld niet compleet is en dit belemmert hen daardoor om tot actie over te gaan. Mensen benaderen zaken vanuit het geheel. Alle informatie wordt meegenomen om tot een besluit of antwoord te komen. Dit levert vaak veel oplossingen en ideeën op. Deze andere manier van denken past vaak moeilijker in een lineaire organisatie (ook school) of bedrijf. Het benaderen vanuit het geheel of juist een voorkeur hebben om stap-voor-stap zaken aan te pakken, zien we in verschillende mate en dit is dus een geleidende schaal.