Verhaal van een gezin!

"Het belangrijkste wat onze zoon van je heeft geleerd is hoe je naar iets kijkt en hoe je er vervolgens mee aan de slag kunt gaan. Hij heeft heel veel gehad aan het indelen van de tijd. Dit heeft hem echt geholpen.

De trucjes om jezelf eraan te herinneren of je iets moet doen. Dit komt bij de planning heel erg van pas. Bijvoorbeeld huiswerk maken als hij muziek aan het luisteren is: dit heeft hem heel erg geholpen. 
Planning is voor hem het grote issue en door jouw hulp heb je hem toen bij de proefwerkweek heel erg op het spoor gezet. 
Je hebt hem laten zien dat hij ook zelf een oplossing kan bedenken. Hij wist hoe hij het probleem moest aanpakken, en kwam door jouw tips tot het inzicht dat het vaak ook een kwestie is van zelfsturing en gewoon beginnen. Dit was een belangrijk inzicht voor hem.
 
Onze dochter heeft meer zelfvertrouwen gekregen door met jou te werken ook hoe ze het leren voor de toetsen en het leren in het algemeen beter kan plannen veel meer over de dyslexie en hoe ze daar haar voordeel uit kan halen bij vooral het lezen maar ook bij het leren met de mindmaps.
 
Wij vonden het prettig om van jou terug te horen waar jullie aan gewerkt hadden, zodat we hier goed bij konden aansluiten thuis.
We hebben bij onze dochter en zoon gezien dat ze meer zelfvertrouwen kregen om hun schoolwerk aan te pakken. Hij en zij voelden ook de erkenning voor hun dyslexie, eindelijk iemand die snapt wat er aan de hand is en dan vervolgens handreikingen kan doen waar ze praktisch iets mee kunnen.
 
Het toegenomen zelfvertrouwen is ons inziens heel belangrijk geweest. Hierdoor zijn ze allebei uit de neerwaartse spiraal gekomen en durven ze er weer aan te gaan staan, met als concreet resultaat dat ze over zijn gegaan naar de 5e en de 3e (vwo). 
Ze geven nu aan goed zelf verder te kunnen. En hebben weer vertrouwen in de toekomst, ondanks hun dyslexie.
 
We complimenteren je met je aanpak."


< Terug naar Nieuws overzicht