Lezing dyslexie: voortgezet onderwijs, Weert

Lissy Goodison dyslexieconsulent van Het kwadrant opent de avond. Na haar introductie start ik met de uitleg over hoe het werkt in de hersenen van iemand met dyslexie. De andere route die dyslectici gebruiken om te compenseren voor de problemen die zij ervaren met taal.

            

Deze route loopt via de rechterkant van de hersenen. De eigenschappen die hier zitten gebruiken we om het geheel te begrijpen, zodat we o.a. de betekenis en context van woorden en teksten begrijpen. Als we een stap verder kijken dan zien we dat veel dyslectici anders omgaan met informatieverwerking. Ze maken veel gebruik van de eigenschappen aan de rechterkant van de hersenen. Juist dit maakt dat we anders omgaan met informatie en communicatie en een andere aanpak laten zien. 

           

Ook faalangst is een onderdeel dat aan bod komt. Vooral dat het belangrijk is om hier op een positieve manier mee om te gaan. Iedere stap die je zet vraagt veel moed en lef! Het is heel dapper om toch de dingen aan te gaan waar je bang voor bent of al een negatieve ervaring in hebt gehad.

            

Na de pauze komen er nog tips en positieve kwaliteiten van dyslexie aan bod. Deze staan in een mindmap die men mee naar huis kan nemen. Er wordt met veel aandacht geluisterd naar de lezing en op het einde van de avond worden er door de aanwezigen nog vragen gesteld.

Samen met de dyslexieconsulenten van de betrokken scholen kijkt EGO VICI Coaching terug op een geslaagde avond!


< Terug naar Nieuws overzicht