‘ANDERS DENKEN’

EEN ANDERE VOORKEUR BIJ HET VERWERKEN VAN INFORMATIE?


Bij het stukje ‘wat is dyslexie’ kon je lezen en zien dat de hersenen van mensen met dyslexie (beelddenken) gebruik maken van andere eigenschappen om met taal om te gaan. De voorkeur ligt bij eigenschappen die in de rechter hersenenhelft gelegen zijn. Deze voorkeur maakt dat mensen met dyslexie andere keuzes maken in hun handelen en dit ook in hun gedrag laten zien. Ook bij het leren komen er bepaalde voorkeuren naar voren.

Bij het woord DYSLEXIE kun je ook lezen BEELDDENKEN of CONCEPTUEEL DENKEN

Mensen met dyslexie hebben hierbij vooral een voorkeur voor visuele en kinesthetische (aanvoelen) systemen. We zijn ook allemaal bekend met de voorkeurshand en voet waarmee we schrijven of voetballen. Toch mocht je vroeger niet met links schrijven en werd je hand op je rug gebonden, tot je het wel kon. Nu vinden we zoiets maar vreemd en raar. Wat maakt het eigenlijk uit! ‘ANDERS’ : iedereen heeft wel iets dat anders is! Belangrijk is het om te leren omgaan met je dyslexie!

KLIK OP DE AFBEELDING OF TEKST: Filmpje, Are you a visual thinker?

Dyslectici gebruiken de rechter hersenhelft om te kunnen compenseren voor taal, waar ze veel moeite mee hebben. Dit is hard nodig in onze maatschappij waar communicatie erg belangrijk is. Stel dat je in aanleg - dus vanaf je geboorte - de eigenschappen in de rechter hersenhelft als voorkeur hebt meegekregen en daarna deze helft meer bent gaan gebruiken omdat je niet goed bent in taal. Is er dan eigenlijk wel iets aan de hand? Dit is een interessante vraag! Sjan Verhoeven en Gertrudie Boersen geven in hun nieuwe boek ook een antwoord op deze voorkeur. Zij gaan nog een stap verder en leggen de vraag neer of dyslexie wel een stoornis is en niet een vorm van intelligentie. Meer weten: www.werkendyslexie.nl


HOE MOETEN WE DEZE VOORKEUREN NU NOEMEN?


Beelddenken, rechtsgeoriënteerd denken, vanuit het geheel denken en conceptueel denken zijn enkele namen die deze voorkeur voor de rechter hersenhelft allemaal op hun eigen manier benadrukken.

Aan de andere kant hebben we lijndenken, linksgeorienteerd denken, stap-voor-stap denken en lineair denken zij drukken de voorkeur voor de eigenschappen aan de linkerkant uit. Het is aan de lezer om te kiezen wat hij prettig vind. In de praktijk hebben we het over dezelfde ervaringen! Er is veel herkenning in de aanpak van dingen en het gedrag dat mensen met dyslexie laten zien!
EGO VICI Coaching ziet dit ook, en onderstreept het belang van de kwaliteiten die uit deze voorkeur van informatie verwerken naar voren komt. EGO VICI Coaching is gericht op de praktijk en leert je omgaan met dyslexie zodat je beter kan functioneren in deze maatschappij.

 

WAT BETEKENT ‘ANDERS DENKEN’ VOOR MENSEN MET DYSLEXIE?


Deze specifieke voorkeur is de reden dat mensen met dyslexie zaken anders aanpakken en hierin anders handelen. De behoefte om problemen en taken vanuit het geheel te benaderen en te (over)zien is dan ook erg groot. Het willen begrijpen en weten wat het nut of doel is van handelingen is erg belangrijk voor de uitvoering ervan. Als dit helder is dan kan de taak opgepakt worden.

Deze aanpak is nodig om goed te kunnen functioneren. Aan alleen de eerste paar stappen uit een proces heeft iemand met dyslexie meestal niet genoeg. Dan komen er vragen omdat het plaatje of beeld niet compleet is en dit belemmert hen daardoor om tot actie over te gaan. Mensen met dyslexie benaderen zaken vanuit het geheel. Alle informatie wordt meegenomen om tot een besluit of antwoord te komen. Dit levert vaak veel oplossingen en ideeën op. Deze andere manier van denken past vaak moeilijker in een lineaire organisatie of instelling. Het benaderen vanuit het geheel of juist een voorkeur hebben om stap-voor-stap zaken aan te pakken, zien we in verschillende mate en dit is dus een geleidende schaal.