BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN

Investeren in de medewerker met dyslexie loont!
Voor medewerkers met lees- en schrijfproblemen, zijn er praktische handvatten en technische ondersteuning om het werk gemakkelijker en sneller uit te voeren. Ook problemen met communicatie en planning & organisatie kunnen anders aangepakt worden, waardoor meer overzicht en structuur ontstaat. Juist medewerkers met dyslexie kunnen een belangrijke bijdrage leveren op de werkvloer door hun specifieke kwaliteiten.

Door anders om te gaan met informatie komen zij vaak met originele ideeën en oplossingen waar anderen vaak niet zo snel op komen. Het “out-of-the-box” denken, creatief zijn en snel verbanden kunnen leggen, zijn kwaliteiten die veel mensen met dyslexie hebben. MKB Nederland heeft enkele praktische infobladen gemaakt voor o.a. dyslexie, ADHD en autisme. Via het infoblad dyslexie wordt er zinvolle informatie verstrekt voor de werknemer en voor de werkgever.


COACHINGSTRAJECTEN


Voor bedrijven en instellingen zijn er verschillende soorten trajecten mogelijk waarbij coaching wordt aangeboden voor medewerkers. Afhankelijk van de problematiek kan gekozen worden voor een praktisch en kort traject, een gemiddeld of langer traject. In een gemiddeld of langer traject zal er meer aandacht zijn voor, acceptatie en inzicht in dyslexie, onzekerheid, faalangst en persoonlijke ontwikkeling.
kort praktisch traject: 6 sessies
gemiddeld traject: 12 sessies
lang traject: 18 sessies

Het is ook mogelijk om een traject “OP MAAT” uit te stippelen waarin o.a. coachingsessies, coaching ‘On The Job’ en een informatiesessie over dyslexie op de werkplek aan collega’s en leidinggevende opgenomen zijn. Voorafgaand of tijdens een traject kan het nodig zijn om de werkplek te inventariseren. Dit gebeurt door middel van één of meerdere gesprekken en tijdens een bedrijfsbezoek.
HEB JE EEN VRAAG? >


TRAININGEN


De trainingen die worden aangeboden variëren van een dagdeel, een hele dag of de vierdaagse training ‘Effectiever werken met dyslexie’. Op een praktische wijze worden er technieken en methoden aangereikt die zorgen voor meer grip op het werk. Door kennis over (de eigen) dyslexie ontstaat er meer inzicht en dus de mogelijkheid tot verandering.
LEES MEER BIJ TRAININGEN >


KOSTEN


Het is belangrijk om goede en passende hulp aan te bieden aan uw medewerker. Er zal dan ook altijd eerst een intakegesprek plaatsvinden voordat een ‘plan van aanpak’ wordt besproken. Het zo optimaal mogelijk aansluiten bij de behoeften van de medewerker brengt met zich mee dat het kostenplaatje zeer variabel kan zijn. Wilt u de lijst met tarieven ontvangen, dan kunt u deze per mail aanvragen: buro@egovici-coaching.nl